Qo'shma dasturlar asosida tashkil etilgan Innovativ texnologiyalar fakulteti