Barcha fakultetlarda o`qitiladigan fanlar

Fanning o‘qitish maqsadi – axborotni shakllantirish saqlash, qayta ishlash va uzatishning asosiy printsiplarining o‘rganish. Zamonaviy informatsion fikrlash va ilmiy dunyoqarashni shakllantirilgan holda talabalarni kompyuter imkoniyatlaridan xabardor qilish, kompyuter bilan muloqat o‘rnatish usullarini o‘rgatish va unda turli masalalarni yecha olishga yo‘naltirish. Shu fanni o‘qitish jarayonida talaba hozirgi zamon kompyuterlari bilan muloqatda bo‘lib amaliyot (operatsion) tizim va qobiq  dasturlar yordamida, uning texnik imkoniyatlarini o‘zlashtirishi, algoritmlar tuzish va turli amaliy masalalarni yechish uchun dastur tuza olishi hamda o‘z sohasiga oid dasturiy vositalar va amaliy dasturlar paketlaridan foydalanishni o‘rganishi lozim. 

Jumladan, talaba kompyuter imkoniyatlarini va dastur tuzishni o‘zlashtirgan holda uni o‘z mutaxassisligi bo‘yicha yechiladigan masalalarga va muammolarga tadbiq qilish ko‘nikmasini hosil qilishi kerak.

Fanning asosiy vazifasi – «Boshqarishda axborot texnologiyalari»ning zamonaviy dasturiy ta‘minotlari, obyektga yo‘naltirilgan dasturlash tillari, bo‘lajak mutaxassisliklarda amaliy masalalarni yechishdagi ko‘nikmalarni shakllantirish va o‘rgatishdir. 

Ma‘ruzalardan olingan nazariy bilimlarni tajriba mashg‘ulotlari va amaliy ishlar bilan mustahkamlab borish ko‘zda tutiladi. Olingan barcha bilimlar va ko‘nikmalarni amaliy ifodasi sifatida kurs ishi loyihasi, mustaqil ishlar bajariladi.

Mar'uza 18-soat

Amaliy mashg'ulot 18-soat

O’quv  fanining maqsadi va vazifalari

Fanning o‘qitish maqsadi – axborotni shakllantirish saqlash, qayta ishlash va uzatishning asosiy printsiplarining o‘rganish. Zamonaviy informatsion fikrlash va ilmiy dunyoqarashni shakllantirilgan holda talabalarni kompyuter imkoniyatlaridan xabardor qilish, kompyuter bilan muloqat o‘rnatish usullarini o‘rgatish va unda turli masalalarni yecha olishga yo‘naltirish. Shu fanni o‘qitish jarayonida talaba hozirgi zamon kompyuterlari bilan muloqatda bo‘lib amaliyot (operatsion) tizim va qobiq  dasturlar yordamida, uning texnik imkoniyatlarini o‘zlashtirishi, algoritmlar tuzish va turli amaliy masalalarni yechish uchun dastur tuza olishi hamda o‘z sohasiga oid dasturiy vositalar va amaliy dasturlar paketlaridan foydalanishni o‘rganishi lozim. 

Jumladan, talaba kompyuter imkoniyatlarini va dastur tuzishni o‘zlashtirgan holda uni o‘z mutaxassisligi bo‘yicha yechiladigan masalalarga va muammolarga tadbiq qilish ko‘nikmasini hosil qilishi kerak.

Fanning asosiy vazifasi – «Informatika va axborot texnologiyalari»ning zamonaviy dasturiy ta‘minotlari, obyektga yo‘naltirilgan dasturlash tillari, bo‘lajak mutaxassisliklarda amaliy masalalarni yechishdagi ko‘nikmalarni shakllantirish va o‘rgatishdir. 

Ma‘ruzalardan olingan nazariy bilimlarni tajriba mashg‘ulotlari va amaliy ishlar bilan mustahkamlab borish ko‘zda tutiladi. Olingan barcha bilimlar va ko‘nikmalarni amaliy ifodasi sifatida kurs ishi loyihasi, mustaqil ishlar bajariladi.