Er usti transport tizimlari ularning eksplutatsiyasi