Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari