Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari

электр ва электромагнетизм.
Behzod Batirovmuhammadjon xalilovGulsora Yusupova

электр ва электромагнетизм.

Халилов М.Т

 

Электр ва электромагнетизм:

Олий техника ўқув юртлари учун қўлланма.

Ушбу қўлланма электростатика, ўзгармас электр токи, магнит майдони, электромагнит  индукция, электромагнит майдон учун Максвелл назарияси, электроманетизм, электромагнит тебраниш ва тўлқинлар қисмидан ташкил топган бўлиб, олий техника институтларининг муҳандислик йўналишлари талабалар, магиcтрлар ва ёш мутахассис ўқитувчилар учун мўлжалланган.

Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari 1 (EEE)
Mamirov HudoyberdiXamidjon Sarimsaqov

Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari 1 (EEE)

Ma'ruza: 36 soat

Amaliy mashg'ulot: 18 soat

Laboratoriya mashg'uloti: 18 soat