Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi

Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari 1 (MYaMT)
Mamirov HudoyberdiBaxodirjon MullajonovBaxtiyor Urishev

Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari 1 (MYaMT)

Zamonaviy informatsion fikrlash va ilmiy dunyoqarashni shakllantirgan holda talabalarni kompyuter inkoniyatlaridan foydalanish, kompyuter bilan muloqot o’rnatish usullarini o’rgatish va unda turli masalalarni yecha olishga yo’naltirish.