Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish