Professor-o'qituvchilar uchun AKT va Ingliz tili kurslari

Professor-o'qituvchilar uchun Axborot texnologiyalari kursi

Professor-o'qituvchilar uchun Ingliz tili kursi