Ҳаёт фаолияти ҳавфсизлиги

«SANOAT XAVFSIZLIGI

FАNIDАN

 

O`QUV - USLUBIY  MАJMUА

“AVARIYA-QUTQARUV ISHLARI”

«Toksikologiya asoslari»

Xayot faoliyati xavfsizligidan

Bino va inshootlar xavfsizligi

Ma'ruza:114 soat

Amaliy:54 soat

Mustaqil ta'lim:112 soat