Hayot faoliyati xavfsizligi

“AVARIYA-QUTQARUV ISHLARI”

«Toksikologiya asoslari»

«SANOAT XAVFSIZLIGI

FАNIDАN

 

O`QUV - USLUBIY  MАJMUА

Ҳаёт фаолияти ҳавфсизлиги

Bino va inshootlar xavfsizligi

Ma'ruza:114 soat

Amaliy:54 soat

Mustaqil ta'lim:112 soat

Xayot faoliyati xavfsizligidan