1-yarim yillik: Umumiy soat 60 soat, amaliy dars 36 soat, mustaqil ishlar uchun ajratilgan soat 24 soat.

2-yarim yillik:Umumiy soat 60 soat, amaliy dars 36 soat, mustaqil ishlar uchun ajratilgan soat 24 soat