Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari 1 (EEE)
Mamirov HudoyberdiBaxodirjon MullajonovXamidjon SarimsaqovAbror Shukuraliev

Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari 1 (EEE)

Ma'ruza: 36 soat

Amaliy mashg'ulot: 18 soat

Laboratoriya mashg'uloti: 18 soat