Amaliy mashg'ulot 98 soat

Mustaqil ta'lim  34 soat